Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Uiteraard moet ik als ZZP’er ook voldoen aan deze AVG -wet. Graag verwijs ik u naar bijgevoegd document. Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen.

Mevrouw-regelt-'t-Privacy-Verklaring.pdf (186 downloads)